Beyin tümörlerinin ilk belirtisi başağrısı mıdır?

Beyin tümörlerinin ilk belirtisi başağrısı mıdır?

Beyin, ağrıyı “duyan” organımızdır ama kendisinin ağrı, acı duyargası yoktur. Beyin kesilse ağrı hissedilmez, oysa beyin zarları, beyindeki büyük damarlar ağrılı yapılardır. Bu nedenle beyin dokusu içinde oluşan bir beyin tümörü ilk olarak bulunduğu yere göre çok çeşitli nörolojik bulgulara yol açabilir, örneğin epilepsi nöbetleri oluşturabilir, görme, konuşma, hareket, his bozukluklarına yol açabilir ama başağrısına neden olmaz. Ancak tümör beyinde çok belirgin büyüklüğe yol açar, beyni iter, damar yapılarını hasarlandırır ve beyin zarlarına zarar verirse başağrısına yol açar ki bu ağrı bütün başı içeren, künt ve devamlı bir ağrı şeklinde hissedilir. Beyin tümörlerinin toplumda görülme sıklığı yaklaşık onbinde bir kadardır. Oysa örneğin migren başağrısının ülkemizde 18 yaş üzerinde görülme sıklığı yüz kişide 16 civarında, hatta 35 yaş dolayında kadınlarda her üç kadında bir sıklıktadır. Bu nedenle, yıllardır zaman zaman başağrısı olan bir kişide çok sonradan bir beyin tümörü saptandığında, eskiden beri var olan başağrılarının aslında tümörün ön belirtisi olduğu düşünülmemeli, öncelikle iki ayrın hastalık, örneğin beyin tümörü ve migren birlikteliği düşünülmelidir. Bununla birlikte beyin tümörleri belirti vermeyecek bir bölgede büyüdü ise yalnızca beyini şişirip beyin suyu basıncını arttırabilir, bu durumda da nörolojik muayenenin içinde yer alan “göz dibi muayenesi” göz içinde göz sinirinin şişmesi (papilödem) bulgusunu ortaya koyar ve bu da hekimi ileri araştırma yapmaya götürür. Bu nedenle başağrısı olan kişinin mutlaka nörolojik muayene olması gereklidir fakat daha öte tetkik ancak hekimin bulguları ışığında, gerekiyorsa yapılmalıdır.