Migren tedavisi olan bir hastalık mıdır?

Migren tedavisi olan bir hastalık mıdır?

Migren tedavisi olan bir hastalıktır. Migrenin tedavisinin olmadığı inancı, çok az kimsenin migren tedavisi görmesinden kaynaklanır. Örneğin ülkemizde 2008 yılında yapılan çalışmada migren tedavisi gören (ağrı kesici dışında, migrenin ortadan kalkması için tedavi gören) migrenlilerin oranı %5’in altında bulunmuştur. Bu hatalı algının bir diğer nedeni de, tedavi gören migrenlilerin de çoğunlukla yetersiz ilaç ve dozlarla tedavi görmüş olmalarıdır. Doğru ilaç(lar) ve doğru doz(lar)la çoğu migren hastasının atakları kaybolur veya kayda değer oranda seyrelir ve bu tedavinin hayat boyu uygulanması tabi ki gerekmez. Migren tedavisi 6 aydan kısa olmamakla birlikte bir veya birkaç yıl süreli olabilir.

Prof. Dr. Mustafa Ertaş