Migrenin değişik türleri var mıdır?

Migrenin değişik türleri var mıdır?

Migrenin değişik türleri vardır. En sık olan migren türü “Aurasız migren” denen, sadece başağrısının olduğu migrendir. Aurasız migrene göre çok daha seyrek olan “Auralı migren” hastalığında ise ağrıdan hemen önce veya ağrıyla birlikte 5 ila 60 dakika kadar sürebilen, bir yanı, bir bölgeyi veya iki yanlı olarak etraf alanı görememe veya puslu görme, ışıklı noktalar veya dalgalanan çizgiler görme gibi görsel belirtiler algılanır. Aura denen bu belirtiler her migren atağında olmayabilir ve çoğu auralı migren hastasında bu auralı atakların sıklığı birkaç ayda birdir. Oysa aynı hastada, auralı ataklardan çok daha sık olarak, genelde daha hafif başağrılı, aurasız ataklar olabilir ya da auralı atak dışında hiç başağrısı olmayabilir. Aura sadece görme belirtisi şeklinde olmayabilir. Beraberinde konuşmada tutukluk veya kelimeleri karıştırma, veya yüzde veya bir yanda kolda uyuşma da olabilir. Nadiren aura felç şeklinde olabilir ve bu felç durumu bir güne dek uzayabilir, ya da çift görme, şiddetli dengesizlik gibi auralar da olabilir.

Prof. Dr. Mustafa Ertaş