Nöropatik ağrı hangi durumlara bağlı olarak gelişir?

Nöropatik ağrı hangi durumlara bağlı olarak gelişir?

Sinir sistemine zarar veren her şey nöropatik ağrıya neden olabilir. Beyin infarktüsleri, beyin kanamaları, MS hastalığı, polinöropatiler, sinir kesileri, bel fıtıkları, zona, sinir sıkışmaları ve saymadığım pek çok şey. Bunlardan bazılarında nöropatik ağrı genellikle tek başına bulunurken, örneğin zona sonrası nevraljide olduğu gibi, bazı- larında ise nöropatik ağrı doku ağrısıyla birlikte olabilir, bel fıtıklarına bağlı ağrılarda olduğu gibi. Bununla birlikte nöropatik ağrıya neden olan hastalıklar olarak ele aldığımızda öne çıkan hastalıklar zona sonrası nevralji (Postherpetik Nevralji) ve diyabetik nöropatidir. Özellikle diyabetik nöropati, son yıllarda sıklığının artışıyla dikkat çekicidir. 1998 yılında 24 bini aşkın kişi üzerinde yapılmış olan TURDEP-I çalışmasında 20 yaş ve üzeri popülasyonda diyabet görülme sıklığı yani prevelansı %7.2 olarak bulunmuştu. Bundan 12 yıl sonra 2010 yılında yapılan TURDEP-II çalışmasında ise 26 bin kişide oran %13.7 olarak bulundu, yani 12 yılda diyabette %90 bir artış söz konusu. 2011 yılında yayımladığımız TURNEP çalışmasında ise Türkiye’ye dağılmış 14 merkezde 1113 dibayet hastasında diyabetik nöropatik ağ- rı %14 oranda bulunmuştur. Toplumda %13.7 sıklıkta bulunan diyabette nöropatik ağrının da bu kadar sık bulunuşu, diyabeti özellikle öne çıkarmaktadır. Nöropatik ağrılı hastaların %80’i ağrılarının şiddetli olduğunu söylüyor, %25’i sosyal yaşamlarının olumsuz etkilendi- ğini söylüyor ve ciddi iş gücü kaybına da neden oluyor.