Nöropatik ağrı tedavisi sürecinde sizi en çok zorlayan unsurlar nelerdir?

Nöropatik ağrı tedavisi sürecinde sizi en çok zorlayan unsurlar nelerdir?

Nöropatik ağrıda ilaç tedavilerinde etkin dozlar bazen endikasyon üst dozları veya bunu aşan dozlar olabilmekte. Diğer yandan ileri yaşlı nöropatik ağrılı hastalarda yan etkiler tedaviyi kısıtlayabilmekte. Bu durumlarda, farklı grup ilaçları tek başına etkin dozlarının daha altında kombinasyon olarak kullanmak bazen çözüm olabilmekte. SGK geri ödemeli ilaçlarda endikasyon üst dozunu aşan dozlar, hastanın ilaca erişimini zorlaştırmakta, bedelinin bir miktarını kendi karşılamak zorunda kalmakta. Diğer yandan, nöropatik ağrı tedavisinde hastanın ve hekimin beklentisi bazen ağrı skorlarını sıfıra indirmek olabilmekte, oysa örneğin VAS skoru olarak 10 üzerinden 10 puanlı ağrısı olan ve allodinisi olan bir hastanın skorlarındaki birkaç puan düşme ve allodininin belirgin azalması, hastanın tüm yaşam kalitesini artırabilmekte ve onun için muazzam bir düzelmeye karşılık gelebilmekte, örneğin nöropatik ağrısı nedeniyle çamaşır, çorap veya ayakkabı giyemeyen bir hasta artık giyinebilmekte ve dışarı çıkıp sosyalleşebilmekte ya da işine gidebilmekte.