Nöropatik ağrı türleri nelerdir?

Nöropatik ağrı türleri nelerdir?

Nöropatik ağrı, sinir sisteminin yarattığı bir ağrıdır. Normalde vücudun herhangi bir yerinde bir ağrı olduğunda bu duyuyu beyne sinirler iletir. Nöropatik ağrıda ise durum farklıdır, vücutta gelişen sinir sistemi dışı dokusal bir zararı beyne bildirmesi gereken sinir sistemi, dokusal bir hasar olmasa bile çevresel ya da santral sinir sistemindeki bir sorun, ağrı duygusunu oluşturur. Nöropatik ağrı dediğimizde, sinir sisteminden kaynaklanan tüm ağrıları değil, sadece kronikleşen sinir ağrısını kastediyoruz.

Örneğin, kolunuzu bir yere çarptığınızda sinirde oluşan geçici etkilenme veya hasar sonucu oluşan saniyelik, saatlik veya birkaç günlük, haftalık ağrıyı nöropatik ağrı olarak tanımlamayız fakat sinirdeki hasar uzun süreli olursa çevresel ve santral sinir sistemi (çevresel sinirler, omurilik ve beyin) bu duruma göre kendini yeniden yapılandırıyor ve ağrıyı daha kolay algılamaya yönelik yeni bir programlama gelişiyor, bu programlamada ağrı dışı duyular da keza ağrı olarak algılanabiliyor.

Bu durumda nöropatik Prof. Dr. Mustafa Ertaş: “Nöropatik ağrı konusunda algı yetersiz” “Nöropatik ağrı için gördüğünüz bir hasta ile uzun erimli bir tedavi sürecinde birlikte yol alacağınızın bilincinde olmanız ve bunu hastaya da hissettirmeniz gerekir. Bu bir anlamda tedaviyi takip konusunda hekimin işini kolaylaştıran bir süreç, fakat diğer yandan da hekimin omuzlarına binen büyük bir sorumluluk: Ya tedavi edeceksiniz ya tedavi edeceksiniz.” Söyleşi 40 ağrı gelişmiş oluyor.

Nöropatik ağrı türleri de öncelikle periferik (çevresel) ve santral olarak ikiye ayrılabilir. Periferik nöropatik ağrı türü, her tür çevresel sinir hasarlarını içerir, örneğin diyabet ve diğer nedenlere bağlı her tür polinöropati, sinir sıkışmaları, sinir yaralanmaları, injeksiyon nöropatileri, sinir kesileri gibi. Santral nöropatik ağrı ise omurilik, beyin sapı ve beyinde oluşan hasarlanmalar sonucunda ortaya çıkabilir. Kompleks bölgesel ağrı sendromu Tip 1’de olduğu gibi, bir travma sonrasında, gösterilebilir bir sinir hasarı olmadan bile ortaya çıkabilir. Santral nöropatik ağrılar her tür santral sinir sistemi hastalığı sonucu gelişebilir, örneğin beyin infarktüsleri, multipl skleroz, beyin operasyonları, omurilik yaralanmaları, omurilikte yer kaplayan her tür oluşum, omurilik baskıları gibi.