Nöropatik ağrının tedavi yöntemleri nelerdir?

Nöropatik ağrının tedavi yöntemleri nelerdir?

Nöropatik ağrı tedavi yöntemleri gerek farmakolojik tedavi yöntemlerini, gerekse girişimsel yöntemleri içerir. Girişimsel yöntemler de cerrahi veya cerrahi dışı yöntemler şeklindedir.

İlaç tedavileri temelde üç grupta toplanabilir, birincisi antidepresan ilaçlar ki bunlar da trisiklik antidepresanlar ve selektif serotonin-noradrenalin geri alım inhibitörleri (SNRI) olmakta, ikincisi gabapentin ve pregabalin gibi antiepileptik ilaçlar, üçüncüsü ise tramadol, fentanil ve morfin türevleri gibi opiatlardır. Cerrahi girişimler ağrı oluşturan sinirlerin kesilmesi, ağrı yollarının omurilik düzeyinde kesilmesi veya sinir ağrısı oluşturan sinir dışı yapı- ların cerrahi olarak uzaklaştırılması gibi yöntemleri içerir.

Cerrahi dışı girişimsel yöntemler ise sinirlerin farmakolojik blokları, radyofrekans termokoagülasyon gibi yöntemleri içerir.