Nöropatik ağrının tedavisinde özellikle kullanmayı tercih ettiğiniz ilaç grupları var mı?

Nöropatik ağrının tedavisinde özellikle kullanmayı tercih ettiğiniz ilaç grupları var mı?

Nöropatik ağrı tedavisinde hiçbir zaman tek bir pencereden bakmamak gerekir, farmakolojik tedavilerin yanında gereğinde girişimsel yöntemler de her zaman akla getirilmelidir. İlaç tedavisinde öncelikli ilaçları antiepileptik ilaçlar oluşturmakta. Bunun bir nedeni etkilerinin hızlı ortaya çıkışı ve tolere edilebilirliklerinin de yüksek oluşu fakat gereğinde antidepresan kombinasyonu ve/veya antidepresanla başlangıç da önemli bir seçenek. Antidepresanları öne çıkaran durumlar ise nöropatik ağrının uykuyu engellediği durumlar, beraberinde depresyon belirtilerinin belirgin olmasıdır.